Følg

Hvilken myndighet har Stiftelsestilsynet overfor samvirkeforetak?

Stiftelsestilsynet er gitt avgrenset myndighet ved endring av samvirkeforetak i form av vedtektsendring, fusjon, fisjon eller omdannelse til AS eller ASA.

Dersom vedtektsendringen, fusjonen, fisjonen eller omdannelsen innebærer at medlemmene får større rett til midlene i selskapet enn tidligere, må samvirkeforetaket søke Stiftelsestilsynets samtykke. Slike endringer kan godkjennes bare hvis det er saklig grunn for det.

I tilfeller der vedtektene til et samvirkeforetak endres uten at medlemmene får større rett til gjenværende midler enn fastsatt i de opprinnelige vedtektene, vil endring kunne skje uten Stiftelsestilsynets godkjennelse.

Stiftelsestilsynet har utover rammen av godkjennelseskompetansen etter samvirkeloven, ikke ansvar for tilsyn med samvirkeforetak.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk