Følg

Blir det avkorting? Hvor stor blir avkortingen?

Hvor stor en eventuell avkorting blir, avhenger av rammen som Stortinget har vedtatt og av det godkjente søknadsbeløpet for alle søkerne samlet. 

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk