Følg

Kan vi klage på vedtaket?

Ja, dere kan klage på vedtak gjort av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dere må i så fall gjøre dette innen 3 uker etter at dere mottok vedtaket. Det er ingen formelle krav til hva en klage skal inneholde, men det er fint om dere skriver hva dere klager på og utdyper hvorfor dere er uenige.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk