Følg

Hvem behandler klagesakene?

Du skal sende klage til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Når vi mottar klagen tar vi stilling til om vedtaket skal omgjøres eller om vedtaket opprettholdes.

Dersom vedtaket opprettholdes, sender vi klagen videre til Lotterinemnda sammen med en innstilling. Lotterinemnda er et uavhengig klageorgan som avgjør saken på eget grunnlag.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk