Følg

Hvor lang er saksbehandlingstiden på klagesakene?

Saksbehandlingstiden på klagesakene kan variere. Dersom saken ikke blir behandlet innen tre uker vil dere motta en forvaltningsmelding med informasjon om forventet saksbehandlingstid. I tillegg til dette kommer eventuelt saksbehandlingstiden i Lotterinemnda.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk