Følg

Hva er avkortning?

Dersom rammen gitt av Stortinget ikke er stor nok til å dekke det godkjente beløpet for alle søkerne, blir alle beløpene redusert med samme prosentsats. Denne reduksjonen kalles avkortning og vil være lik for alle søkerne, uansett hvilken modell du bruker.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk