Følg

Hvor stor er rammen for søknadsåret 2017?

Stortinget har bevilget en ramme på nær 1,32 milliarder kroner i statsbudsjettet til ordningen for regnskapsåret 2016.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk