Følg

Hvorfor får vi 7% momskompensasjon etter forenklet modell?

Forskning viser at i gjennomsnitt er 65 % prosent av de totale kostnadene som en frivillig organisasjon har, ikke merverdiavgiftsbelagte. Det vil si at i gjennomsnitt er 35 % av de totale driftskostnadene belastet med merverdiavgift. (35 % = 35/100 = 0,35).

Ved å multiplisere totale kostnader med faktoren 0,35 kommer vi fram til et estimat for de momsbelagte kostnadene til organisasjonen, dvs kostnader inkludert merverdiavgift (bruttobeløp).

I den forenklede modellen er det lagt til grunn at det er betalt 25% moms på de momsbelagt kostnadene til organisasjonen (for enkelhets skyld er det ikke tatt hensyn til de andre satsene). For å komme fram til beregnet merverdiavgift (søknadsbeløp) multipliserer vi med 0,2 , som tilsvarer 25% merverdiavgift av bruttobeløpet.

Det gir følgende regnestykke for maksimal kompensasjon etter forenklet modell : 0,35*0,2=0,07 > 7%

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk