Følg

Hva er forenklet modell?

Forenklet modell er en av de to modellene som du kan velge å bruke når du søker om momskompensasjon. Modellen tar ikke hensyn til faktisk betalte merverdiavgiftskostnader, men et anslag basert på gjennomsnittlige meravgiftskostnader i frivillige organisasjoner.

Les mer om forenklet modell.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk