Følg

Hva er forskjellen på revisjonsberetning og revisorrapport?

Revisjonsberetning er en uttalelse fra revisor på selve regnskapet. Revisorrapporten er en rapport bestående av et sett med kontrollhandlinger knyttet til søknaden.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk