Følg

Hvem kan søke om oppheving/endring av en urådighetsklausul?

Søknad om oppheving/endring kan bare settes frem av den som forpliktelsen hviler på, eller den som ellers råder over de midler saken gjelder, jf. stiftelsesloven § 55 tredje ledd.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk