Følg

Hvilke vilkår stiller stiftelsesloven for oppheving/endring av en urådighetsklausul?

For at en søknad om oppheving/endring kan innvilges, må minst ett av de fire alternative vilkårene i stiftelsesloven § 46 første ledd være oppfylt. Bestemmelsen stiller krav til at urådighetsklausulen enten

  • ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese formålet på en rimelig måte,
  • er åpenbart unyttig
  • er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
  • er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Det er videre krav om at en endring ikke må gå lenger enn nødvendig, og at endringen så langt som mulig skal tilpasses det opprinnelige formålet eller det siktemålet som det må antas at lå til grunn for opprettelsen av klausulen, jf. stiftelsesloven § 47 første ledd.

Har du fortsatt spørsmål? Send en melding.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk