Følg

Stiftelsens formål er å stille rimelig bolig til rådighet for visse grupper. Stiftelsen eier boliger men leier ut til kommunen, som fremleier videre til personer i stiftelsens formålsgruppe. Er dette i strid med utdelingsforbudet i stiftelsesloven § 19?

En differanse mellom markedsleie og avtalt leie vil utgjøre en utdeling. For at det ikke skal foreligge utdeling i forholdet mellom stiftelsen og kommunen må den økonomiske fordelen som ligger i subsidiert leie fullt og helt havne hos leietaker.

Det er ikke noe til hinder for at stiftelsen leier ut boligene til kommunen til en lavere pris enn markedsleie, så lenge reduksjonen i leien fullt ut kommer leietakeren til gode ved at fremleien kommunen tar står i forhold til vederlaget kommunen betaler til stiftelsen for leie av boligen.

Utdelinger fra stiftelsen må vedtas av styret, som har ansvar for at utdelingene er i samsvar med stiftelsens formål, se stiftelsesloven § 19 og § 30. Det er i så måte viktig at kontrakten mellom stiftelsen og kommunen utformes på en måte som sikrer at det er balanse i forholdet stiftelse – kommune – leietaker.

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk