Følg

Må styret fatte eget vedtak for hver enkelt utdeling fra stiftelsen?

Stiftelsesloven § 19 gir regler om utdeling av stiftelsens midler. Stiftelsestilsynet har utarbeidet en egen tolkningsuttalelse om hvilke krav denne bestemmelsen i praksis stiller til styrets vedtak. Uttalelsen finner du her.  

»» gå tilbake til www.lottstift.no
Levert av Zendesk