Urådighetsklausul

Spørsmål omkring oppheving/endring av urådighetsklausuler eller heftelser (stiftelsesloven §55)

»» gå tilbake til www.lottstift.no